Video: Enpi Bunkai 3

Kata guruma (skulder hjul) Synk under tsuki og trekk motstander over skuldrene dine mens du reiser deg opp. I kata enpi snurrer du 360 grader her. Hvor mange grader du roterer, påvirker hvordan motstanderen din lander. Ingen grader = stuper kråke over ryggen din. 90 = lander hardt på ryggen. 180 = lander klønete på siden. 360 = Lander fatalt på ansikt/nakke…

Leave a Reply