Årsmøte

Innkalling til årsmøte i Vestby karate.

Styret innkaller herved til årsmøte i Vestby karate.
Årsmøtet avholdes den 28.03.17 kl. 19.15 i Vestby Arena (fellestrening kl. 17.30 – 19.00).
Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 14.03.17 pr. e-post til christian@vestbykarate.no.

Medlemmer får saksliste på epost.

ÅRSMØTE

Velkommen til årsmøte i Vestby karateklubb. Vestby videregående torsdag 10.03.2016 klokken 19:30.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Forretningsorden:

1.     Valg av møteleder, referent og protokollsignatorer.
2.     Godkjennelse av fremmøtte representanter.
3.     Godkjennelse av innkalling og forretningsorden.
4.     Årsberetning 2015.
5.     Regnskap 2015.
6.     Fastsetting av treningsavgift.
– det foreslås ingen endring av treningsavgiften
7.     Budsjett 2016.
8.     Valg.
– Christian Øygarden (nestleder), Ellen Oseberg (styremedlem), David Mackie (styremedlem) og John Olav Oldertrøen (styremedlem) er på valg.
9.   Innkomne saker.
– ingen innkomne saker

DOKUMENTER TIL ÅRSMØTET:

Innkalling til årsmøte

Vestby karateklubb avholder årsmøte for 2016  torsdag 10.mars kl 19:30 på Vestby videregående skole. Vi har fellestrening fra klokken 18:00-19:30 før årsmøtet.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 25. februar 2016. Send saker til: christian.oygarden(ætt)gmail(dått)komm. Eller til christian(ætt)vestbykarate(dått)no.

Fullstendig saksliste med alle sakspapirer legges ut her på hjemmesidene våre sneste en uke før årsmøtet. Du kan også få en papirkopi ved henvendelse til styret.

Velkommen til årsmøte!