Innkalling til årsmøte

Styret innkaller herved til årsmøte i Vestby karate.

Årsmøtet avholdes den 22.03.18 kl. 19.15 i Vestby Arena (fellestrening kl. 17.30 – 19.00).

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 08.03.18 pr. e-post til christian@vestbykarate.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest 15.03.18 pr. e-post.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret i Vestby karate