Årsmøte på tirsdag!

HUSK: Tirsdag 28. mars avholder vi årsmøte! Alle medlemmer bes møte opp og la sin stemme bli hørt.

Alle medlemmer har fått saksliste og dokumenter via epost.

 

Årsmøtet avholdes den 28. mars 2017 kl. 19.15 på Vestby Arena.
Under følger saklisten for årsmøtet:
Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete
Sak 2: Godkjenne innkallingen
Sak 3: Godkjenne saklisten
Sak 4: Velge dirigent
Sak 5: Velge referent
Sak 6: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 7: Behandle karategruppens årsberetning
Sak 8: Behandle karategruppens regnskap i revidert stand
Sak 9: Behandle forslag og saker
Det er ingen innkomne forslag
Sak 10: Fastsette treningsavgift
Sak 11: Vedta karategruppens budsjett
Sak 12: Foreta valg til styret og valgkomité