ÅRSMØTE

Velkommen til årsmøte i Vestby karateklubb. Vestby videregående torsdag 10.03.2016 klokken 19:30.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Forretningsorden:

1.     Valg av møteleder, referent og protokollsignatorer.
2.     Godkjennelse av fremmøtte representanter.
3.     Godkjennelse av innkalling og forretningsorden.
4.     Årsberetning 2015.
5.     Regnskap 2015.
6.     Fastsetting av treningsavgift.
– det foreslås ingen endring av treningsavgiften
7.     Budsjett 2016.
8.     Valg.
– Christian Øygarden (nestleder), Ellen Oseberg (styremedlem), David Mackie (styremedlem) og John Olav Oldertrøen (styremedlem) er på valg.
9.   Innkomne saker.
– ingen innkomne saker

DOKUMENTER TIL ÅRSMØTET: