Innkalling til årsmøte

Styret innkaller herved til årsmøte i Vestby karate.

Årsmøtet avholdes den 22.03.18 kl. 19.15 i Vestby Arena (fellestrening kl. 17.30 – 19.00).

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 08.03.18 pr. e-post til christian@vestbykarate.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest 15.03.18 pr. e-post.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret i Vestby karate

Endret trening på tirsdag!

Tirsdag 13.02 er Vestby Arena utilgjengelig for trening. I stedet møtes vi på det gamle klubbhuset (vis a vis Vestby videregående skole) og har felles trening fra klokken 19:00 – 20:00!

Samling med Aidan Trimble!

Vestby karateklubb inviterer til treningssamling med Aidan Trimble (8.dan) i helgen 13-15 april 3028!

Møt opp i Vestby arena! Hele samlingen koster 500,- mens enkeltdager koster 200,- . Medlemmer i Vestby karateklubb går gratis. Påmelding via deltager.no.

Fredag 13. april:

fellestrening 18:00 – 19:30

 

Lørdag 14. april:

11:00 – 12:00 og 15:00 – 16:00 – Hvitt til lilla belte

12:00 – 13:00 og 16:00 – 17:00 – Brunt og svart belte

 

Søndag 15. april:

fellestrening 11:00 – 12:30

 

 

Påmelding via deltager.no, her!

LØRDAGSTRENING!

Endelig starter vi opp med lørdagstreninger igjen!

Dette skjer i det gamle klubbhuset (klubbhuset ved siden av Vestby videregående skole). Trening hver lørdag fra 11:00  -12:00. Møt opp!

Lørdagstrening 2018

Hei og hå!

 

I 2018 har vi lørdagstreninger i det som omtales som “klubbhuset” – altså det gamle treningslokalet ved siden av Vestby videregående skole.

Treningstiden er lørdager klokken 11-12:00!

Sommertrening!

Det er sommer, men det er ikke dermed sagt at vi ikke skal trene. Sommertreningen finner sted i Gardarheim i Garder.

Treningsdagen er ONSDAGER fra klokken 18:00 – 19:30. Vi har felles trening for alle beltegrader!

Møt opp og hold karatekunnskapene varme frem til høstsemesteret!

GRADERING!

Hei alle medlemmer!

Lørdag 17. juni arrangerer vi gradering på Pepperstad grendehus. Vi starter denne gangen kl 12, dvs at alle må være ferdig skiftet før kl 1145, da oppvarmingen begynner.

 

For å gradere må du ha betalt treningsavgift og avgift til idrettslaget.
Nytt av året er at vi skal ha påmelding til graderingen via deltaker.no, se linken under. Alle som skal gradere må derfor være påmeldt og betalt på forhånd:

http://www.deltager.no/sommergradering

Graderingen koster kr 200 for enkeltpersoner og kr 300 for en familie, og betales på forhånd via linken.

Vi sender tradisjon tro også ut forespørsel om noen kan bake kaker? Gi tilbakemelding hvis du kan bake, og hva du kan bake!

Det vil altså bli kiosksalg som vanlig, og vi kjører også lotteri som vi pleier, så ta med premier til lotteriet!

Årsmøte på tirsdag!

HUSK: Tirsdag 28. mars avholder vi årsmøte! Alle medlemmer bes møte opp og la sin stemme bli hørt.

Alle medlemmer har fått saksliste og dokumenter via epost.

 

Årsmøtet avholdes den 28. mars 2017 kl. 19.15 på Vestby Arena.
Under følger saklisten for årsmøtet:
Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete
Sak 2: Godkjenne innkallingen
Sak 3: Godkjenne saklisten
Sak 4: Velge dirigent
Sak 5: Velge referent
Sak 6: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 7: Behandle karategruppens årsberetning
Sak 8: Behandle karategruppens regnskap i revidert stand
Sak 9: Behandle forslag og saker
Det er ingen innkomne forslag
Sak 10: Fastsette treningsavgift
Sak 11: Vedta karategruppens budsjett
Sak 12: Foreta valg til styret og valgkomité

Årsmøte

Innkalling til årsmøte i Vestby karate.

Styret innkaller herved til årsmøte i Vestby karate.
Årsmøtet avholdes den 28.03.17 kl. 19.15 i Vestby Arena (fellestrening kl. 17.30 – 19.00).
Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 14.03.17 pr. e-post til christian@vestbykarate.no.

Medlemmer får saksliste på epost.